O společnosti

Historie společnosti

2006 - založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a úspěšné navázání na více než desetiletou činnost a pozitivní výsledky stavební firmy Josef Budař – PROMONT, vstup na tuzemský trh v rámci celé ČR

2007 - rozšířila své aktivity o projektovou činnost

2008 - záskala certifikát ISO 9001:2001

Poslání společnosti

Posláním naší společnosti je poskytovat vždy v přiměřené časové lhůtě kvalitní a cenově přijatelné stavební práce tak, aby si zákazník přebíral dokončené stavební dílo s pocitem spokojenosti.

Budujeme inženýrské sítě a vodní díla, se ziskem – pokud tojde, se ztrátou – pokud není vyhnutí, ale vždy nám jde o kvalitu těchto staveb.

Strategické zaměření společnosti na další období

Být spolehlivým stavebním dodavatelem a důvěryhodným partnerem pro každého investora na českém stavebním trhu. PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. je společnost s trvalým růstem své produkce a tržní hodnoty.